Desenvolupador

Informació sobre desenvolupament, com ara com crear el projecte des del codi font, desenvolupar-lo o gestionar-lo tècnicament, es pot trobar aquí.