Avís

Aquest document està una mica obsolet. CORREGIR: algunes opcions de perspectiva ja no existeixen, esmenta la imatge de seguretat, diu que la configuració de gràfics més baixa augmenta el rendiment (i no és del tot cert en el nostre cas).

Ajustar la Vostra Configuració

Podeu ajustar diversos paràmetres a Vircadia per a que funcioni segons les vostres preferències. Molts d'aquests paràmetres es canvien mitjançant l'HUD (en mode escriptori) o la Tauleta (en mode VR).

La Tauleta i el HUD

En Realitat Virtual (VR), tota la teva configuració es troba a la teva Tauleta. La Tauleta també us permet accedir fàcilment a qualsevol aplicació que instal·leu. Aixeca la Tauleta fent clic al botó de menú en el controlador.

../../_images/tablet.png

En el Mode d'Escriptori, teniu l'opció d'utilitzar la Tauleta o una versió més petita anomenada HUD ("Heads-up Display"). Conté exactament les mateixes opcions que la Tauleta (configuració, aplicacions, etc.), però ocupa menys espai a la pantalla. Per activar l'HUD, primer activeu el menú Desenvolupador anant a Configuració > Menú desenvolupador (Settings > Developer Menu). A continuació, aneu a Developer > UI > Desktop Tablet Becomes Toolbar.

../../_images/hud.png

Entrar o Sortir del Mode VR

Podeu gaudir de Vircadia amb equipament de Realitat Virtual (VR), com ara: pantalles muntades al cap (HMD), controladors manuals i auriculars d'àudio. El Mode d'Escriptori conté moltes de les funcions de Vircadia, com ara: àudio, moviments i gestos bàsics, i la possibilitat de viatjar a diferents dominis (mons virtuals).

Keep in mind, however, that the most immersive and powerful experience is when you use VR equipment. Only then will you be able to interact with people in 3D, track body movements, and easily engage with the objects around you. Once you have set up your VR equipment, you can easily switch between VR mode and Desktop mode. To switch to VR mode, use one of the following methods:

  1. From the HUD, click Enter VR.

  2. Click the Display menu, then select your VR device.

To exit from VR mode, remove your headset, click Exit VR on the HUD or press ESC on your keyboard.

Set Your Perspective

You can choose how you view things around you by changing your perspective. To change your perspective:

  • In Desktop mode, go to View in the menu on the top left corner.

  • In VR mode, open your Tablet and go to Menu > View.

Setting

Description

First Person

Select this setting if you want to change your perspective in Vircadia to first person. In this view, you will not see yourself, only the environment around you.

Third Person

Select this setting to change your perspective to third person. In this view, you will see yourself, as well as the environment around you.

Selfie

Select this to change your perspective to look at yourself. In this view, you will see yourself and the space behind you.

Independent Mode

Select this to change what you see through scripting instead of avatar's movements.

Entity Mode

Select this to set your perspective to a specific entity, allowing you to move with entity as it moves.

Other Miscellaneous Settings

Here are some other settings you may like to change to optimize your experience.

General Settings

You can modify general settings such user interface and privacy settings in Vircadia.

  • In Desktop mode, go to Settings > General in the menu on the top left corner.

  • In VR mode, open your Tablet and go to Menu > Settings > General.

In-World Graphics Settings

You can make changes to the graphics in Vircadia.

  • In Desktop mode, go to Settings > Graphics in the menu on the top left corner.

  • In VR mode, open your Tablet and go to Menu > Settings > Graphics.

Setting

Description

Graphics Settings

Choose the graphics settings for your computer tier. In general, a lower graphics setting sacrifices artistic details and rendering effects for increased performance and optimization. Custom lets you configure the world detail, rendering effects, refresh rate, and resolution yourself.

World Detail

Control the level of detail visible to you in Vircadia by moving this slider.

Rendering Effects

Choose the level of rendering effects that are present in Vircadia. Local lights, fog, bloom, and shadows are all examples of rendering effects.

Refresh Rate

Choose the frequency that Vircadia updates its graphics buffers. Most mid-range computers run well on 'Interactive'.

Resolution

Adjust the resolution using the slider. This affects how clear Vircadia appears on your monitor or screen.

Account Security Settings

You can change your account security settings in Vircadia.

  • In Desktop mode, go to Settings > Security in the menu on the top left corner.

  • In VR mode, open your Tablet and go to Menu > Settings > Security.

Setting

Description

Account

Enable to stay logged in (in the current device) even if you exit Vircadia.

Secure Transactions

Change your security picture.

Veure també