Seguretat

Informació de seguretat sobre el projecte i els seus components: interfície, servidor i el servidor de metavers.